درباره
کلینیک آفرینش

کلینک چند تخصصی آفرینش نسل مانا با هدف ارائه خدمات تخصصی و یکپارچه همراه با مشاوره از متخصصین صاحب علم و با تجربه متناسب با مشکل مراجع از سال 1400 فعالیت خود را آغاز نموده است
این کلینک با تمرکز بر ارائه خدمات کلینیکی متنوع در حوزه زنان و زایمان، مشاوره ژنتیک و اطفال، خدمات پاراکلینیکی همچون سونوگرافی، ماموگرافی، رادیولوژی و آزمایشگاه آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشد

غربالگری ژنتیکی
12+
متخصص باتجربه
مادر
متخصص زنان
image
12+متخصص باتجربه
متخصص باتجربه
125+درمان ناباروری
درمان ناباروری
29+تجهیزات تخصصی
تجهیزات تخصصی
28+متخصص
متخصص
خدمات پزشکی

در کلینیک آفرینش کلیه آزمایشات تخصصی حوزه ژنتیک، سونوگرافی تخصصی جنین توسط بهترین و دقیقترین متخصصین انجام می شود.

پزشکان باتجربه در هر تخصصی

پزشکان کلینیک آفرینش تمامی تخصص ها و فوق تخصصی را پوشش می دهند.

مادر
متخصص زنان
متخصص زنان