درمانگاه پلی کلینیک چند تخصصی آفرینش نسل مانا مشهد، دارای متخصصین مجرب در حوزه درمان انواع بیماری‌های زنان، بارداری، ناباروری، سرطان، اختلالات کف لگن و …