سرطان پستان

سرطان پستان

این بیماری در زنان به نسبت مردان شیوع بیشتری دارد . در صورتی که این بیماری به موقع تشخیص داده شود می توان از پیشرفت بیماری پیشگیری نمود و به درمان آن پرداخت .

علائم سرطان سینه عبارت است از: وجود توده در پستان، ترشح یا خونریزی از سینه، تغییرات پوستی و بزرگ دن غدد لنفاوی زیر بغل می توان اشاره نمود

سرطان پستان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!