آیا به یک متخصص زنان نیاز دارید؟

در این کلینیک تمام سونوگرافی‌های تخصصی جنین توسط بهترین متخصصین سونوگرافی ناهنجاری‌های جنین و دستگاه‌های پیشرفته انجام شود.

لوگو کلینیک مانا