دیابت بارداری

دیابت بارداری

به عدم تحمل گلوکوز با شدت متغیر که اولین بار در طی بارداری شروع و یا تشخیص داده شود ، دبات بارداری می گویند گاهی در  شرایطی که سطح گلوکز خون در طی بارداری بالا رفته و علائم دیابت در خانم بارداری که قبلا دیابت برایش تشخیص داده نشده ، دیده می شود ( صرف نظر از لزوم یا عدم لزوم مصرف انسولین ) .

دیابت بارداری

بدون شک برخی از خانم هایی که دیابت بارداری دارند ، قبل از آن دچار دیابت تشخیص داده نشده بوده اند .

دیابت بارداری بیشتر همراه با دیابت نوع 2 دیده می شود و مانند دیابت نوع 2 سن و شاخص توده بدنی (BMI)  در ایجاد دیابت بارداری دخیل بوده است .

زمانی که فرد قادر به ترشح انسولین کافی جهت جبران افزایش تولید چربی و هورمون های ضد انسولین که در حین بارداری تولید می شوند ( مثل هورمون جفتی انسان ،پرولاکتین ، کورتیزول و پروژسترون ) دیابت بارداری ایجاد می شود .

در دیابت بارداری میزان پاسخ انسولین به ازای هر واحد تحریک گلیسمی تنها نصف مقداری است که در بارداری طبیعی دیده می شود.

خطر ایجاد دیابت در اولین ویزیت دوران بارداری باید مورد ارزیابی قرار بگیرد .

خانم هایی که در خطر بالای دیابت هستند ( چاقی ، سابقه فامیلی قوی از دیابت نوع 2 ، سایقه دیابت بارداری یا گلوکوزوری ) باید آزمایش گلوکز خون را در اولین فرصت ممکن انجام دهند  و اگر در غربالگری اولیه دیابت بارداری تشخیص داده نشد ، آزمایش گلوکز خون باید در هفته 24 تا 28 انجام شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!