NIPT

تست سل فری

تست NIPT یا نیفتی (Noninvasive prenatal testing)، که با نام دیگر سل ‌فری (cell free DNA) هم شناخته می‌شود، یکی از آزمایشات غربالگری در دوران بارداری است.

در این آزمایش، از یک نمونه خون مادر برای بررسی استفاده می‌شود. اساس آزمایش NIPT وجود سلول‌های جنینی در پلاسمای خون مادر است. مطالعات جدید نشان داده است که از هفتهٔ پنجم تا هفتهٔ هفتم بارداری، DNA جنین وارد گردش خون مادر می‌شود و اگر این سلول‌ها جدا و DNA جنین از خون مادر به دست آید، می‌توان با بررسی آن به وجود اختلالات کروموزومی در جنین پی برد؛ البته این آزمایش از هفتهٔ ۱۰ بارداری به بعد انجام می‌شود. از آزمایش nifty همچنین برای تعیین جنسیت جنین نیز استفاده می‌شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!